BRF Bommen

Bostadsrättsföreningen
Bommen

Föreningen har haft en mindre läcka på värmesystemet under en tid och i oktober 2021 byttes expansionskärlet ut i undercentralen och några droppande ventiler ersattes i källaren på Bomgatan 6C. Nu har läckan förvärrats och vi inleder ytterligare arbete för att åtgärda problemet. På fredag den 25/2-22 kommer Brion Rör inleda arbetet för att lokalisera läckan som tros finnas under marken i en kulvert under en portgång. Håll utkik på här på hemsidan för ytterligare information under projektet.