BRF Bommen

Bostadsrättsföreningen
Bommen

Igår fredag 25/2 inleddes arbetet för att hitta läckan i värmesystemet. Brion Rör började med kulverten under portgången på hörnet vid Bomgatan 6A/6B. Efter en dag arbete kunde de konstatera att det läcker mycket i marken där. Åtgärdsarbetet är beställt av föreningen och det kommer kräva ett större grävarbete. Ingen tidsplan finns för detta arbete ännu.

Med tanke på den osäkra tidsplanen föreslår vi i styrelsen att införskaffa eller låna portabla element för att värma upp det hemma.

Fler uppdateringar kommer på måndag.