BRF Bommen

Bostadsrättsföreningen
Bommen

Hej igen!

På förekommen anledning känner styrelsen ett behov av att betona att vi boende tillsammans är ägare till denna byggnad och genom vår förening tillsammans förvaltar den. Vid händelser som den nuvarande värmeläckan är det vårt samlade ansvar att försöka reparera den.

Vi i styrelsen har under de senaste dagarna mottagit mycket klagomål vilka vi fullt förstår. Våra lägenheter är också kalla. Det är dock inte styrelsen som har åsamkat detta. Styrelsen har sedan vi först märkte ett minskat tryck i systemet haft krismöten och löpande hållit konversationer med entreprenörer på kvällar och helger efter våra ordinarie jobb. Detta för att så snabbt som möjligt kunna få ut yrkeskunniga på plats för reparation.  

Även frågan om ersättning har kommit upp och på denna önskar styrelsen kommentera. Våra samlade medel som uppgår i föreningen kommer från den avgift som vi gemensamt beslutat om. Vid denna händelse kommer föreningen ha utökade och oförutsedda kostnader i form av reparation och byggarbete för att återställa vårt värmesystem. Att betala ut ersättning till oss medlemmar från vår egna upparbetade kassa innebär att vi effektivt kommer behöva ta ut en avgiftshöjning i nästkommande period. Att bli ersatta från våra egna medel straffar därför endast oss själva eftersom pengar in i föreningen kommer från oss medlemmar via avgiften. 

Idéer och feedback på hur vi boende gemensamt kan förbättra denna situation mottages gärna. Tack för er förståelse och vilja att hjälpa till.