BRF Bommen

Bostadsrättsföreningen
Bommen

Förseningar pga. bla. Covid, negativt utlåtande från stadsbyggnadskontoret att godkänna loppisen som bostad samt dispyt med entreprenören har dragit ut på tiden.
I dagsläget har föreningen nått en överenskommelse med entreprenören och vi har nu återigen förberett för en ny granskning från stadsbyggnadskontoret.
Vi har i dagarna fastställt med en ny kontrollansvarig och vi kommer att ha en självbesiktning den 29:e juni där vi förväntar oss att allt skall vara klart så att slutsamråd kan genomföras ihop med Stadsbyggnadskontoret.

2022-05-31