BRF Bommen

Bostadsrättsföreningen
Bommen

Kontaktuppgifter till entreprenören ISAB Ventilation

Fredrik Håkansson, Projektledare – 070-4543366
Daniel Ringgren, Platsansvarig – 070-9443397

Vad är det som skall göras?        

Arbetet som pågår är en total översyn samt ombyggnad av vårt befintliga ventilationssystem. Vi går från en lösning med självdrag till mekanisk frånluft. Arbetet kommer utföras av ISAB Ventilation och innefattar både arbete på våra tak samt i varje lägenhet och utrymme med en ventilationskanal. I många av lägenheterna i vårt hus har man en underkänd köksfläkt eller kåpa. Vissa lägenheter har till och med byggt igen sin ventilation helt och hållet. I dessa lägenheter kommer underkända fläktar att bytas ut till en standardfläkt med kolfilter. Det kommer också installeras ett frånluftsdon för att reglera luftflödet i lägenheten. Man kommer även att rengöra (sota) och täta våra ventilationskanaler vid behov. På taken kommer våra skorstenar rivas för att sedan byggas på med en mekanisk fläkt som forcerar luftflödet i fastigheten.

Varför gör föreningen detta?

Vår förening har sedan två år tillbaka haft en underkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll, och har sedan kontrollen arbetat med att ta fram bästa lösning för framtiden och inomhusmiljön idag. Efter att en lösning med mekanisk frånluft röstades genom av styrelsen 2021 och även på stämman samma år började arbetet med bygglov. Med godkänt bygglov under våren 2022 gjorde föreningen förfrågan hos fyra entreprenörer för offert på totalentreprenad. I slutet på april hade vi fått in offerterna och beslutade att undersöka alternativ till total ombyggnad av ventilationen då priserna var väldigt höga. Efter en ytterligare kontroll och med expertutlåtanden samt en revidering av offerten valde man att fortgå med ombyggnation till mekanisk frånluft. Anledning till detta är att styrelsen anser att detta är den bästa hållbara lösning för framtiden samt att vi behöver göra en total översyn av ventilationen oavsett.

Varför nu?

Eftersom vi haft en underkänd OVK under en tid har vi nu fått press från Stadsbyggnadskontoret där vi fick en deadline till den 15/02/2022 att ha en godkänd kontroll. Detta datum fick vi flyttat fram med förutsättning att ett arbete för att hitta en lösning var pågående. Nytt datum för vår deadline är 31/12/2022.

Övrig information Enligt våra senaste stadgar som infördes 04/06/2021 äger föreningen ansvar för underhåll av vår ventilation inklusive don eller spisfläkt/kåpa som utgör del av husets ventilation. Det innebär att fläktar som är direkt kopplade till en ventilationskanal är under förenings ansvarområde. Därför ersätts alla dessa fläktar med en kolfilterfläkt som är separerad från husets ventilationssystem. Det kommer finnas en standardfläkt där man som medlem i föreningen inte behöver stå för någon kostnad. Det kommer även finnas två andra varianter som man kan välja för en mindre egenkostnad. Vill man som medlem ha en specifik fläkt som ej är en av det ovan nämnda kommer man i så fall få stå för hela kostnaden. Detta valet gör man i samråd med vår entreprenör ISAB Ventilation.

Med vänlig hälsning, Styrelsen 04-09-2022