FAQ


Fukt - Misstänker du fuktskada ska du i första hand kontakta styrelsen som kan hjälpa till med råd och vägvisning.

Väsentliga förändringar i medlemmars lägenhet - Kontakta styrelsen först, är du osäker på vad som räknas som en väsentlig förändring, kontakta styrelsen.

Kan man flytta sina uttag från Comhem? - Nej, uttagen är seriekopplade och man måste vara certifierad antenn tekniker för att skruva i uttagen.

Byta element - Detta kan göras i samråd med styrelsen, arbetet måste utföras eller kontrolleras i efterhand av certifierad yrkesman. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för information till andra lägenheter som drabbas under tiden vattnet stängs av.

Ny tvättstugenyckel  - Varje lägenhet ansvarar för sin tvättstugenyckel samt cylinder som passar till bokningstavla. Ny bokningscylinder och nyckel kostar 300kr - kontakta styrelsen.

P platser - Våra p-platser hyrs ut relativt billigt som service till föreningens medlemmar, därför sätts en gräns där varje lägenhet får hyra max 2 platser samtidigt.

P-platser finns även att hyra i området, exempelvis i garaget som hyrs ut av

SGS Olofshöjs/Framnäsgatan parkering.


I föreningen finns tillgång till ett låst barnvagnsrum på innergården.

Kompostpåsar återfinns i anslutning till respektive tvättstuga